Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 03/06/2023
Bijvoorbeeld: 03/06/2023
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
16/04/2023 - 11:00 Witte Lotus
Witte Lotus
Reisverslag Noord-India en Nepal

Begin dit jaar ging de spreker voor een tweede maal naar deze prachtige regio.

Wat hij daar beleefde, komt hij ons vertellen tijdens deze lezing.

Iedereen van harte welkom in de lokalen: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

Wie zich niet kan verplaatsen naar de loge, kan de...

Erik Steevens
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
19/02/2023 - 11:00 Krishnamurti
Alcyone
Aan de voeten van de Meester

We kennen dit klein boekje van Alcyone (J. Krishnamurti) allemaal wel. Vaak is het niet eenvoudig om een correcte interpretatie te geven van wat er staat geschreven.

tijdens deze voordracht zal de spreker ons zijn visie geven.

Iedereen van harte welkom!

De voordracht kan ook...

Guido Lamot
Theosofische Vereniging Nederland
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
18/09/2022 - 11:00
witte lotus
Algemene Vergadering en Meditatie voor de Vrede

Na enkele moeilijk maanden en de zomervakantie kijken we even terug naar het verleden maar vooral naar de toekomst. Wat zal deze ons brengen, waar willen we naartoe en hoe kunnen we de Tijdloze Wijsheid meer bekendheid brengen in de wereld.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een geleide...

Nog te bepalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
15/05/2022 - 11:00 Witte lotus
wite lotus
Elektromagnetische straling

Wat we zien kunnen we vastgrijpen doch er is heel wat wat we niet zien. Een van deze dingen is straling: natuurlijke straling en kunstmatische straling.

Tijdens deze voordracht gaan de dieper in op die magnetische straling die we niet kunnen waarnemen en die toch ons leven en onze...

Sabine Van Osta
Bestuur Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/03/2022 - 11:00 Nieke van den Dijck
Nieke van den Dijck
Leonie "Nieke" van den Dijck

Tot onze spijt kan  de lezing van Jan Kind voorzien voor 20 maart 2022 niet doorgaan.

Als alternatief, werd een voordracht ingepland met als titel: Leonie "Nieke" van den Dijck (1875-1949), de zieneres uit Onkerzele.

Overschaduwd door de verschijningen te Banneux...

Sabine Van Osta
Bestuur Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/02/2022 - 11:00 Juliana Cesano
Juliana Czqno
Zoek de weg

Tijdens de 146ste Internationale Conventie, geheel virtueel gehouden eind december 2021, kon iedereen genieten van haal wat boeiende en leerrijke voordrachten.

De voordracht van Juliana Cesano was er zo eentje. Zij geeft hier haar reflectie op het thema 'Leven in het Nu, uitdagingen voor...

Juliana Cesano Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
16/01/2022 - 11:00 tot 13:00 Tim Boyd
Tim Boyd
Een Leven in een Leven

De 146ste Internationale Conventie van de Theosophical Society heeft als thema:

Living in the Now: - Challenges of the Inner Life

Leven in het Nu:- Uitdagingen voor het Innerlijk Leven

Deze Internationale Conventie zal ook dit jaar geheel virtueel doorgaan en gezien het niet...

Tim Boyd
Theosophical Society Adyar (International Head Quarters)
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
19/12/2021 - 11:00 tot 13:00 Thomas evangelie
Thomas evangelie
Het Thomas evangelie toegelicht met Zen, TAO en Theosofie

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften Het teruggevonden manuscript dateert uit de 4de eeuw en bestaat uit een 114-tal losse...

Guido Lamot
Theosofische Vereniging Nederland
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
21/11/2021 - 11:00 Hart
Hart
De Liefdekracht in ons

De theosofische beweging staat o.a. bekend om haar bijzondere aandacht en zorg voor het verbinden van Oosterse en Westerse wijsheidsstelsels. Dit streven heeft vooral als doel te komen tot de Ene Wijsheid, die aan alle stelsels ten grondslag ligt. In tegenstelling tot wat vele cursussen, schema’...

Sabine Van Osta
Bestuur Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
15/03/2020 - 11:00 tot 13:00 Uiterlijke transformatie

In januari 2020 kregen we de zienswijze van Joy Mills over Innerlijke transformatie. Deze toch wel belangrijke theosofe heeft natuurlijk nog andere artikels geschreven en in het nummer van Theosofia, dat geheel aan haar is gewijd, geeft ze ook haar visue op Uiterlijke transformatie. Tijdens deze...

Nog te bepalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
16/02/2020 - 11:00 Varanasi, een uitzonderlijke Internationale Conventie

Elk jaar wordt de Internationale Conventie van de Theosophical Society gehouden in Adyar. Gezien de huidige renovatiewerken aan Leadbeater Chambers vond de Conventie plaats in Varanasi, de stad van de 1000 tempels.Tijdens deze bijeenkomst krijgen we dus een verslag van deze Internationale...

Sabine Van Osta
Bestuur Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
19/01/2020 - 11:00 tot 13:00 Innerlijke transformatie

Begin 2019 verscheen een extra Theosofia, geheel gewijd aan Joy Mills.

Gerespecteerd en wereldwijd bewonderd voor haar diepgaande studie en begrip van de eeuwige wijsheid was zij een geliefde leraar en schrijver. In de vijfenzeventig jaar dat zij lid was van de TS schreef zij veel...

Nog te bepalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
15/12/2019 - 20:00 tot 21:30 De Geboorte van Gods zoon in ons

Religieuze verhalen tonen hun volle betekenis en kracht pas als ze over ons eigen leven gaan. Dat is ook zo voor het kerstverhaal. Als we de menswording van de zoon van God slechts zien als een historische gebeurtenis buiten onszelf, dan heeft dat nauwelijks waarde voor de weg van innerlijke...

Nog te bepalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
17/11/2019 - 11:00 tot 13:00
witte lotus
Dr. Kevran en de biotransmutatie

Corenti Lois Kevran werd geboren op 3 maart 1901 e overleed op 2 februari 1983.

Hij werd als wetenschapper aangesteld om de invloed te bepalen van radiologie op de arbeidsgeneeskunde. Later werd hij Directeur des Conférences aan de universiteit van Parijs. Daarnaast was hij lid van de...

Christian Vandekerkhove
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
15/09/2019 - 11:00 Witte Lotus Het Pad

In de collected Writings XIII, blz. 219 van Henlena Petrovna Blavatsky vinden we: 'Er is een weg, smal en doornig, en met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum. Ik kan je vertellen hoe hen te vinden die je de geheime doorgang tonen die zich...

Femmie Liezenga
Theosofische Vereniging Nederland
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/06/2019 - 11:00
wite lotus
De verschijningen van Maria

Overal in de wereld vinden we bedevaartsoorden die gewijd zijn aan een verschijning van Maria. Wat zijn deze verschijningen en hoe kunnn we ze zien in het licht van de Tijdloze Wijsheid. Tijdens deze voordrcht krijgen we hier alle informatie over.

Sabine Van Osta
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/03/2019 - 11:00
witte lotus
Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd

De Tao Teh Ting van Lao Tse en de Innerlijke Geschriften van Tswang Tse behoren tot de meest vertaalde en gelezen klassieke Taoïstische Meesterwerken. Dit komt omda deze filosofen een eenvoudige beeldentaal gebruiken, afkomstig uit eigen ervaring, om zo de harten van menig lezer te raken....

Guido Lamot
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/02/2019 - 11:00 tot 13:00
witte lotus
Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn

Wat is Theosofie? Wat is bewustzijn? Tijdens deze lezing krijgen we een haarfijne uitleg over hoe we, via theosofie, kunnen komen tot een hoger bewustzijn, tot het universeel bewustzijn.

Iedereen van harte welkom!

 
 
Els Rijneker
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/06/2018 - 11:00 tot 13:00 Stupa
Stupa
Stupa's voor Vrede

Het Tibetaans Boeddhisme is niet meer weg te denken uit onze westerse maatschappij. Het is dan ook niet te verwonderen dat we hier religieuze en kunstvoorwerpen kunnen aantreffen. Een van deze religieuze objecten is de stupa. Wat is dit eigenlijk en wat is de diepere betekenis ervan? Tijdens...

Lieve Opgenhaffen
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/05/2018 - 12:00 tot 16:00 Kalmthoutse heide
Kalmthoutse heide
Workshop: stiltewandeling

Elk jaar in de maand mei staat er een workshop op het programma. Gezien het succes in 2017, lijkt een herhaling hier zeker op zijn plaats.

In mei 2018 gaan we dus, en dit in samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst, de natuur in voor een weldoende meditatieve wandeling...

Nog te bepalen
04/03/2018 - 11:00 tot 13:00 Jane Leade
Jane Leade
De Filadelfiërs, een theosofische kring rond Jane Leade

De godsdienstige geschillen van de zestiende eeuw zorgden voor een grote opleving van een andere tak van het esoterisch discours, nl de christelijke theosofie. Tijdens deze lezing krijgen we alle informatie over de christelijke theosofische kring die ontstond rond de Engelse Jane Leade (1624 –...

Herman De Kuyffer
Geünieerde Loge van Theosofen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/02/2018 - 11:00 tot 13:00 Adyar
TS Adyar
De Internationale Conventie 2018 in Adyar - een verslag

Traditiegetrouw vindt op het eind van elk jaar de Internationale Conventie plaats in de Hoofdzetel van de Theosophical Society in Adyar. Voor wie niet de gelegenheid heeft hieraan deel te nemen, is het toch steeds een beetje 'aanwezig' zijn wanneer een kort verslag wordt gegeven over dit...

Sabine Van Osta
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/01/2018 - 11:00 tot 13:00
Witte Lotus
Nieuwjaarsreceptie

Naar jaarlijkse traditie wordt de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar voorbehouden voor een Nieuwjaarsreceptie. Een gezellige babbel, een drankje, een hapje.

Wat verder nog werd ingepland, blijft voorlopig een verrassing.

Bijdragen in de kosten: vrijwillige bijdrage!

...

Nog te bepalen OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/12/2017 - 11:00
Eerste Karmapa
De Karmapa

In onze westerse wereld is het Boeddhisme niet meer weg te denken. Iedereen heeft al wel eens gehoord over de Dalai Lama, een belangrijkste tulku. De Dalai Lama is een gereïncarneerde lama die behoort tot de Gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans Boeddhisme. Maar is de Karmapa, een...

Lieve Opgenhaffen
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/11/2017 - 11:00 tot 13:00 Zoroastrisme
Zoroastrisme
Het Zoroastrisme

Het Zoroastrisme is een bijzondere religie waarvan we de oorsprong vinden in de nevelen van het verre verleden, in een tijd dat de "Arische” volkeren nog leefden in het Noorden, het land dat nu bedekt ligt onder sneeuw en ijs (Siberië).  Tijdens deze lezing krijgen we de nodige informatie zodat...

Sabine Van Osta
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/10/2017 - 11:00 witte lotus
Witte Lotus
Filosofie - levenskunst en spiritualiteit

Westerse filosofie wordt tegenwoordig beschouwd als een academische discipline die veraf staat van de dagelijkse praktijk. Weinigen zijn zich nog bewust dat de antieke Westerse filosofie allesbehalve veraf stond van het dagelijks leven.  Filosofie was in de Westerse klassieke wereld synoniem met...

Peter Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/05/2017 - 11:00 tot 13:00
Nature
Stiltewandeling

In samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS) trekken we er, voor de jaarlijkse 'workshop' van onze Loge, op uit en gaan we op stap voor een moment van vrede en bezinning in de natuur. Het wandelen in stilte wordt afgewisseld met enkele meditatiemomenten.

Samenkomst...

Nog te bepalen Zie in de tekst
02/04/2017 - 11:00 tot 13:00
Lotus
De Zeven Stralen

Naast de hoofdstroom van alle religies is er een meer onbekende stroom van kennis  die  vroeger  alleen  voorbehouden  was  voor  ingewijden. Dit is de esoterische psychologie, die een universele wetenschap is. Dit betekent dat deze psychologie van toepassing is op alles in het universum.  ...

Ellen Schiltz OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
30/03/2017 - 20:00 Witte Lotus
Witte Lotus
Vrijwilligerswerk in de praktijk

Vrijwilligerswerk, geheel vrijwillig mensen in nood helpen, is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Deze avond wordt ons het verhaal van een vrijwilliger, die een tijdje in het buitenland zijn hulp aanbood, verteld. Iederee van harte welkom!

Helmut Vandersmissen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/02/2017 - 11:00
Witte Lotus
Agni Yoga, de vurige Hartyoga speciaal voor deze turbulente tijd

De boekjes, geschreven door Helena Roerich, blijven iedereen boeien.

Agni Yoga, de yoga van het vuur, helpt de morele en geestelijke oriëntatiepunten te vinden waarmee wij kunnen leren ons leven vorm te geven.

Iedereen van harte welkom op deze lezing.

Nog te bepalen OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/12/2016 - 11:00 tot 13:00
Jain vlag
Korte inleiding in het Jainisme

Nadere info volgt.

Mireille Dubois OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/11/2016 - 11:00 tot 13:00
Christian Vandekerkhove
Een meervoudige mens in een meervoudig universum, een inleiding tot het Hylisch Pluralisme

Nadere info volgt.

 

Christian Vandekerkhove
Theosofische Studiecentrum Open Paradigma
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/10/2016 - 11:00 tot 12:45
Sabine Van Osta, secretaris-generaal van de BTV
Theosofie, de levensstijl van de toekomst

In onze huiige levensstijl houdbaar?

Hoe kunnen we onze levensstijl aanpassen zodat ons leven ook in de toekomst leefbaar blijft? 

Sabine Van Osta
Belgische Vereniging voor Theosofie
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/06/2016 - 11:00 tot 12:30 In voorbereiding

Theosophical Background:

Erwin Bomas (1979) has been a member of The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse since 2006. He is a speaker for the national lecture program and for several international theosophical conferences (a.o. ITC) and symposia. He is a course...

Erwin Bomas Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/06/2016 - 11:00 tot 13:00
Witte Lotus
De Zeven Juwelen van Wijsheid

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is onze bestemming? Wat is de zin van het leven? Wat is goed? Hoe kunnen we de wereld verlossen van lijden?

Al van oudsher worstelt de mens met deze levensvragen. Wijzen en filosofen van Oost tot West, van Gautama de Buddha tot Jezus de Nazarener, van...

Erwin Bomas OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/05/2016 - 00:00 Geen voordracht vandaag

Wegens de feestdag!

Nog te bepalen
03/04/2016 - 11:00 tot 12:30 De spirituele reis van het Ganzenbord

Later meer...

Loes Moreno
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/03/2016 - 11:00 tot 13:00
Cover van het boek
Universele Goddelijke oerkrachten in het fysieke en geestelijke bestaan

Dit prachtige boek van Mira stemt tot nadenken. Zij is erin geslaagd om op een onderbouwde manier te wijzen op de enerzijds complexe en anderzijds toch evenwichtige verhoudingen binnen het universum, zowel op fysisch en op geestelijk vlak. Zij baseert zich daarbij op resultaten van...

Mira Lootens
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/02/2016 - 11:00 tot 13:00 Adyar, Hoofdzetel van de Theosophical Society

Later meer...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/01/2016 - 11:00 tot 13:00
Tao Yoga symbool
Tao en yoga

Iedereen kent de overdracht van het boeddhisme en zijn meditatietradities van India naar China, onder meer dankzij de nieuwe populariteit van chan/zen, de Chinese resp. Japanse vorm van het Sanskrit woord dhyâna, "meditatie". 

Velen kennen ook de eigen Chinese traditie van...

Dr. Koenraad Elst OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/12/2015 - 11:00 tot 13:00
Plato - buste door Silanion
De wedergeboorte van het Westen

Met deze titel als onderwerp, duiken we terug in de tijd. Een heel interessante, boeiende en leerrijke periode, niet enkel op literair of artistiek vlak maar ook en vooral op filosofisch gebied. Om een kort overzicht te geven waarover zal gesproken worden, geven we hieronder een ietwat lang doch...

Peter Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/10/2015 - 11:00 tot 13:00
Peter Deunov
Meester Peter Deunov

Meester Peter Deunov was een Bulgaars musicus en spirituele leraar. hij was de grondlegger van de Universele Witte Broederschap.

“Heb de volmaakte weg van de waarheid en van het leven lief, gebruik het Goede als fundament voor uw huis, de Rechtvaardigheid als maatstaf, de...

Jo Haazen OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/09/2015 - 11:00 tot 13:00
zuivering
Spirituele zuivering

Over spirituele zuivering, een eenvoudig maar belangrijk middel om ongewenste negatieve energie en invloeden uit te schakelen, is weinig geschreven. Wat erover bekend is, verwijst voornamelijk naar verouderde magische praktijken die de lezer van vandaag weinig of niets te zeggen hebben. Toch is...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/06/2015 - 11:00 De Theosofische Vereniging in de wereld van nu

Op 17 november 1875 werd in New York City de Theosophical Society opgericht door een aantal personen, waarvan Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge de belangrijkste zijn. Dit zijn de mensen die ik graag de zichtbare stichters van de TS noem. Daarnaast waren er nog...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/04/2015 - 11:00
Pasen vandaag!
Geen voordracht: Pasen

Kristenen vieren het Paasfeest: geen voordracht vandaag...

Geen voordracht
01/03/2015 - 11:00 tot 13:00
De gelaarsde kat
Verborgen wijsheid van het sprookje

Allen zijn wij wel vertrouwd met sprookjes. Maar wij beseffen meestal niet dat deze oude verhalen die tegenwoordig voor kinderlectuur doorgaan, uit de mysteriën van de oudheid komen. Verrassend diepzinnig worden ze, en leerzaam, wanneer je ze tegen het licht van...

Wim Leys
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/02/2015 - 11:00 tot 13:00
Matter and Consciousness
Wat is het bewustzijn?

Uit http://nulpuntenergie.net/blog/fons-wils-de-link-tussen-bewustzijn-en-materie/:

Fons Wils is astrofysicus en begon al van in zijn vroege jeugd aan een fundamentele zoektocht en...

Fons Wils OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/01/2015 - 11:00 tot 13:00
TOS Logo
Theosofische Orde van Dienst (T.O.S.)

Uit tswiki.net (Engels):

The Theosophical Order of Service (TOS) is an international organization founded in February 1908 by...

Helmut Vandersmissen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/12/2014 - 11:00 tot 13:00
Ortodoxe ruimte
Sacrale ruimten in de christelijke wereld

Elke religie vertaalt zijn geloof en zijn cultuur niet alleen in rituelen maar ook in de architectuur die nodig is voor de rituelen.In het christendom het vooral de kerkgebouwen en kloosters die in het Europese landschap zijn te vinden. Maar buiten deze sacrale ruimten zijn er ook andere ruimten...

Armand De Roose OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/11/2014 - 11:00 tot 13:00
Hoofd van Plotinus
Plotinus

Uit de Wikipedia

Plotinus (Grieks: Πλωτῖνος) (Assioet, Egypte, ca. 204/5 – Minturnae, Campania, 270), was een belangrijkfilosoof uit de antieke wereld en grondlegger (samen met zijn leraar Ammonius Saccas) van wat later het...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/10/2014 - 11:00 tot 13:00
hoes van boek
Christelijke Theosofie

Wat is christelijke theosofie?

Om dat uit te leggen gaan we terug in de tijd, meer bepaald de zestiende en zeventiende eeuw , de tijd van Jacob Boehme (1575-1624). Boehme wordt gezien als diegene die aan de wieg stond van deze christelijke mystiek, meer bepaald een protestantse...

Herman De Kuyffer
Geünieerde Loge van Theosofen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/09/2014 - 13:00 tot 17:00 Theosofie: een manier van leven, denken, voelen en ervaren

De theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ze stelt zich tot doel alle mensen – gelovig of niet - in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper...

Sabine Van Osta, Christian Vandekerkhove, Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/06/2014 - 11:00 tot 13:00
The Divine Spark
De Monade

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk...

David Roef
Geünieerde Loge van Theosofen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/05/2014 - 11:00 tot 13:00 Workshop: intuïtief en energetisch schilderen

Wat is er fijner dan even alles kunnen geven, alles loslaten en tot rust te komen.

Schilderstalent is niet noodzakelijk. Het wordt een moment om penseel of vingers te laten leiden vanuit het hart!

Wie interesse heeft, vragen we om zich nu al aan te willen melden. In een volgend...

Janine Bogaerts
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/04/2014 - 11:00 tot 13:00 Gevaren van het spiritisme

Sinds het begin der tijden heeft de mens zich steeds de vraag gesteld over het al dan niet bestaan van een leven na de dood. Bij heel wat primitieve volkeren kunnen we bewijzen vinden van een geloof in een voortbestaan na de dood. Bij de oude Grieken, Romeinen en ook in het oude China was men...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/03/2014 - 11:00 tot 13:00
Annie Besant
Het leven en werk van Annie Besant

Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933.

Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad, was ze actief in maatschappelijk werk en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen...

Wim Leys
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/02/2014 - 11:00 tot 13:00
Roerich: De moeder van de wereld
De Wereldmoeder

De Wereldmoeder als term is nog niet zo heel oud: de realiteit die achter de naam schuil gaat, is echter al zo oud als de Manifestatie zelf en grijpt terug op dat andere begrip dat wij terugvinden in de eerste stanza’s waar mevr. Blavatsky De Geheime Leer mee laat...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/01/2014 - 11:00 tot 13:00 Vraag en antwoord: Theosofie vandaag Nieuwsjaarsbijeenkomst OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/12/2013 - 11:00 tot 13:00
Martinistisch Pentakel
Het Martinisme

Overgenomen uit het Witte Lotusblad, december 2013

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803) verkondigde zijn leer en initiëerde zijn leerlingen rechtstreeks, zonder enige vorm van rituele handeling. Hij heeft nooit een orde opgericht. Voor de oprichting van de '...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/11/2013 - 11:00 tot 13:00
Bakermat van het IE?
De Indo-Europese beschaving: Wat, waar, wanneer?

Het Indo-Europees

Er is op zich niets bijzonders aan de Indo-Europeeërs, behalve dat ze als taalgroep de helft van de wereldbevolking uitmaken en dat hun talen sinds tweehonderd jaar het voorwerp uitmaken van grondige studie, zodat een zeer volledig beeld van deze taalfamilie ontwikkeld...

Dr. Koenraad Elst OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/10/2013 - 11:00 tot 13:00
Kompas
Het pad van de spirituele groei

In de theosofische leer zijn de begrippen "Pad" en "spirituele groei" even fundamenteel als begrippen zoals bijv. het Ene Leven, Karma, Reïncarnatie, Cycliciteit of het Goddelijk Plan. Meer nog, ze vormen de kern van en een basis tot inzicht in het hele menselijke verhaal. Beide begrippen staan...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/05/2013 - 11:00 tot 13:00
Atlantis en Lemurië
Atlantis en Lemurië

Iedereen heeft al van Atlantis gehoord. Op een of andere manier maakt deze hypothese veel indruk op de meesten onder ons.

Niet zonder reden werden in de loop der jaren meer dan 30.000 boeken over Atlantis gepubliceerd.

Voor het grote publiek is Atlantis natuurlijk een mythe die...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/04/2013 - 11:00 tot 13:00
Vrijmetselarij - W. Kirk MacNulty P 52 - isbn 9789069637358
Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm

Een verdieping, deel twee als je wil, van de voordracht van Yves op 04/12/2011.

In dit tweede deel, dat natuurlijk ook bijgewoond kan worden door mensen die het eerste deel misten, zal het voornamelijk gaan over het esoterische aspect van de...

Yves Vandeberg
Loge Antwerpen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/02/2013 - 11:00 tot 13:00 H.P.B. en het Electrisch Universum

Kosmologie in perspectief

In dit betoog staan centraal Oude Wijsheid en Wetenschap (niet alleen geschiedkundig, maar ook binnen een sociale context). Wetenschappelijke ontwikkeling is niet een rechte lijn, van: “zo is het en niet anders”. Het is een zeer slingerend pad, met allerlei...

Mintze Vandervelde
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/01/2013 - 11:00 tot 13:00
Sefirot - Mens
Een kabbalistische kijk op de mens als microkosmos

“God sprak: Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken.” Genesis 1:26

Volgens de kabbalah, een mystieke traditie van joodse oorsprong, is het menselijk wezen een miniatuur replica van de universele orde van alles wat bestaat en wordt...

Guido Hoste
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/12/2012 - 11:00 tot 13:00 Cover Boek Martha Nussbaum en de Phaedrus van Plato

Uit de Wikipedia:

Martha Nussbaum: The fragility of goodness, hoofdstuk 7: This story isn't true, madness, reason and...

Hugo Cardon OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/11/2012 - 11:00 tot 13:00
Oude bijbel
Het Christendom volgens de Theosofie

De Theosofie heeft altijd al een speciale positie ingenomen tegenover het Christendom: veel theosofen hebben een christelijke achtergrond, denk maar aan Mgr Leadbeater, medestichter van de Vrije Katholieke Kerk en grote toeverlaat voor Annie Besant, de tweede voorzitter van de Theosofische...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
30/09/2012 - 10:00 tot 16:00
Landdag 2012: Vrijheid in Verantwoordelijkheid
Landdag 2012: Vrijheid in Verantwoordelijkheid

Uiterste datum inschrijving 15 september 2012 [email protected]

KONINGSTEEN VZW

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle op-den...
Zie hieronder Zie in de tekst
06/05/2012 - 11:00 tot 13:00 Hoe bewaar ik mijn innerlijk evenwicht in een chaotische wereld? Een handreiking vanuit de esoterie

Wegens het in laatste instantie vervallen van de lezing vandaag omdat de spreker verhinderd is, wordt een theosofisch forum ingericht met als titel: "Hoe bewaar ik mijn innerlijk evenwicht in een chaotische wereld? Een handreiking vanuit de esoterie." Iedereen welkom - Toegang vrij (vrije...

Loge Witte Lotus OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/04/2012 - 09:30 tot 16:00
Samen theosofisch creatief
Samen theosofisch creatief

Intuïtieve creativiteit en het belang van kleuren

Op intuïtieve wijze kan de mens de universele dimensies in de geest aanraken en de materie gebruiken om die indrukken weer te geven. Vorm en/of abstractie. De gebruikte materialen zijn : pastel en acrylverf.

Intuïtief Creëren...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/03/2012 - 11:00 tot 13:00 Het evangelie van Issa
Conversion Productions ISBN-13: 978-90-76392-44-8
Het evangelie van Issa

De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet

Dit is het wonderlijke verhaal van de vondst van een belangrijke tekst over het leven van Jezus Christus. Deze tekst werd in 1887 in een klooster in Ladakh ontdekt, op de grens van India en Tibet, door de Russische onderzoeker Nicolas...

Paul van Oyen OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/03/2012 - 11:00 tot 13:00
Esoterisch Christendom
Esoterisch Christendom

Als we spreken van esoterie moeten we onderscheid maken tussen eso- en exoterie.

Eso is het Griekse woord voor innerlijk/ van binnen. Het betekent geheim of verborgen en innerlijk. Dit waren leringen...

Hans Janssen OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/02/2012 - 11:00 tot 13:00 Glastonbury Tor
Glastonbury Tor
Glastonbury Tor

Glastonbury is een energierijke en spirituele plaats. De vroegere namen voor Glastonbury waren ‘Avalon’ en ‘Appeleiland’, maar tegenwoordig spreekt men ook van het Nieuwe Jeruzalem.

In 2500 v. Chr. was het al een belangrijk religieus centrum voor de Druïden. In 500 v. Chr. was het de...

Eva Schut
Loge Antwerpen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/12/2011 - 11:00 tot 13:00
Vrijmetselarij
Vrijmetselarij

De vraag stellen, is gemakkelijker dan ze te beantwoorden. Er zijn vele antwoorden op mogelijk, wel evenveel als er vrijmetselaars zijn en misschien zelfs meer: 2 vrijmetselaars: 3 meningen. En zo is het goed.

Ik doe ook een poging: vrijmetselarij is een initiatieke beweging, die met...

Yves Vandeberg
Loge Antwerpen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/11/2011 - 11:00 tot 13:00
Cover
G.R.S. Mead en „Echo's van de Gnosis‟
  • ISBN 10: 0835608417 / 0-8356-0841-7
  • ISBN 13: 9780835608411
  • Publisher: Quest Books
  • Publication Date: 2006
  • Binding: Softcover

George Mead (1863-1933) was...

Ronald Engelse OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/10/2011 - 11:00 tot 13:30
Bron
Iconografie als beeldtaal bij joden, christenen en moslims

Ondanks het verbod om beelden (Ex.20:4) te maken van goden en levende wezens bestaat er toch een beeldentaal zowel bij joden, moslims en christenen.

Joden en moslims hebben dit gebod gedeeltelijk gehandhaafd waardoor er wel een beperkte iconografie is te vinden, vooral in...

Armand De Roose OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/09/2011 - 11:00 tot 13:00 Cover Boek
Cover
De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky, een inleiding

De eeuwige Moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd.

Zo begint de kerntekst waarrond De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky is opgebouwd. Deze kerntekst omvat een vertaling van de Stanza’s van Dzyan die tot dan...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/04/2011 - 11:00 tot 13:00
Logo VVK
De Vrij-katholieke kerk: de katholieke kerk voor de 21ste eeuw

De Vrij-Katholieke Kerk is in theosofische middens ontstaan in 1916 via de Onafhankelijke Oud-Rooms-Katholieke Kerk uit de Oud-katholieke Kerk en komt aldus in de regelmatige apostolische successie, die dus de legitimiteit van haar sacramenten bevestigt. Haar liturgie is heel erg geïnspireerd op...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/03/2011 - 11:00 tot 13:00 Concentratie
Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht
Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht

Er zijn vele vormen van meditaties en meditatieve wegen. Binnen de theosofische oude wijsheidsleringen ligt een van de belangrijkste wegen tot innerlijke bevrijding in het 'zuiveren' van het denken. Vanuit het denken moet de regeneratie van de innerlijke mens optreden. Die regeneratie houdt in...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/02/2011 - 11:00 tot 13:00
Cover van het boek
Inleiding tot een Cursus in Wonderen

Toen halfweg de jaren ’60 Helen Schucman, professor psychologie aan een New Yorkse universiteit, een innerlijke stem hoorde zeggen: “Dit is een cursus in wonderen, gelieve nota te nemen”, kon niemand vermoeden, ook zij niet, dat hiermee een tijdloos spiritueel verhaal was begonnen. Als...

Bob Hermans OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/12/2010 - 11:00 tot 13:00
Rookkwarts
Genezende & geestelijke krachten uit het mineralenrijk II

Onderzoek, wetenschappelijk gestaafd, heeft bevonden dat de etherische stoffen, getrokken uit de natuurwereld, leiden tot de genezing van de totale mens.

De elixirs zijn geënergetiseerde preparaten met de vibraties van metalen, mineralen en kwartsen en vertegenwoordigen een bundeling van...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/11/2010 - 11:00 tot 13:00
Het zilveren koord
De dood, theosofisch bekeken

In de natuur profileren de herfst en de winter zich in een aantal opzichten als tijden van resp. afscheid, afsterven, dood, d.w.z. een overgang en vervolgens rust, een statisch afwachten, een halt houden, de ruimte die wacht op wat komen gaat. De theosofie benadert dit gegeven als een stukje van...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/10/2010 - 11:00 tot 13:00
De havik (Todd Jason Baker)
Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit

Vijfhonderd jaar geleden werd de ‘nieuwe wereld’ ontdekt. Een nieuwe wereld waar verschillende religieuze strekkingen zich konden ontplooien. Voor de oorspronkelijke bewoners, de indianen, gold dit echter niet. Hen stond vervolging, onderdrukking, beroving van hun identiteit en spiritualiteit te...

Ernie Vonck OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/09/2010 - 11:00 tot 13:00
Drie grondbeginselen
De drie grondbeginselen van de theosofie

Toen zij dan in 1888 De Geheime Leer presenteerde aan de wereld stelde mevrouw Blavatsky in de inleiding onder meer drie grondbeginselen voor die de lezer van haar opus magnum voortdurend in het achterhoofd diende te houden wanneer hij het boek doorkauwde. Het betreft drie...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/06/2010 - 11:00 tot 13:00
Vishnu
Bhakti, het pad van Liefde en Toewijding

"Denk steeds aan Mij, wijd jezelf toe aan Mij. Offer alles aan Mij en vereer Mij. Eén geworden met Mij zul je tot Mij komen, want ik ben je Hoogste Doel.” Bhagavad Gita, 9:34

Bhakti is een woord dat verwijst naar uiteenlopende uitdrukkingen van één en dezelfde realiteit, nl....

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/05/2010 - 11:00 tot 13:00
Rookkwarts
Genezende & geestelijke krachten uit het mineralenrijk I

Mineralen en metalen zijn chemische verbindingen. Zij zijn echter ook kristallisaties van etherkrachten, levende lichten microkosmossen die bewuste eenheden zijn, op hun niveau. De mineralen- en metalenwereld is de oudste wereld op aarde, en bevat dus ook het oudste en meest volledige geheugen,...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/04/2010 - 11:00 tot 13:00
Jamyang Khyentsé Wangpo
Rimé-beweging

In Tibet stond een groot gedeelte van de XIXe eeuw o.a. in het teken van de werken van en de wisselwerking tussen twee zeer bijzondere lama’s, Jamgön Kongtrul (1813-1899) en Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), de grondleggers van de Rimé filosofie. Ri of chok-ri is Tibetaans voor “...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/03/2010 - 11:00 tot 13:00
Eagle in the moonlight (Keith Tait)
Indiaanse spiritualiteit

Als men de woorden of afbeeldingen van tipi, hoofdtooi, kano, gezichtsbeschildering of tomahawks hoort of ziet denkt iedereen dadelijk aan ‘indianen’. Het zijn de symbolen van “Indianen” die voor iedereen herkenbaar zijn. Erger nog, het zijn de symbolen die men gebruikt om de indianen te...

Ernie Vonck Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/02/2010 - 11:00 tot 13:00
De Atheense school (Rafael)
Griekse filosofie

Griekse filosofie wordt ook wel Antieke of Klassieke filosofie genoemd. Het is de filosofie van de klassieke Griekse, en enkele Romeinse, filosofen. Deze Griekse filosofie begint in de 6de eeuw v. C. en loopt door tot de 5de eeuw n. C.. Deze periode kan verdeeld worden in drie periodes:

...
Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
03/01/2010 - 11:00 tot 13:00
Schilderij Isabelle Huyghe (Eigendom H. Vandersmissen)
Vrede

Vredevolle communicatie, bewuste intentie en Mindfulness, drie ingrediënten van het NU. Ik heb een boek gelezen met de titel 'Je kan zelf de wereld veranderen' van auteur Ervin Laszlo. Het spreekt me wel aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het eraan toe gaat in mijn leven...

Helmut Vandersmissen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
06/12/2009 - 11:00 tot 13:00
Mutus Liber
Wat is alchemie

Als je aan 10 willekeurig gekozen mensen op straat zou vragen wat Alchemie is, dan zullen er wellicht 9 antwoorden dat dat te maken heeft met het maken van goud uit onedele metalen. Eentje zal er misschien aan toevoegen dat het iets is dat van de Arabieren komt, zo getuigt toch het lidwoord...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/11/2009 - 11:00 tot 13:00
impressie van een tunnel
Begeleiding van stervenden

In de Rooms-katholieke Kerk zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november), feestdagen waarop alle heiligen en alle overledenen worden herdacht. Een ideale periode om het even te hebben over de begeleiding van ongeneeslijk zieke mensen. Een niet zo eenvoudige taak die heel vaak door...

Mieke Van der Cruysse
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/10/2009 - 11:00 tot 13:00
Nag Hammadi geschriften
Gnostiek als religieuze stroming

Gnostiek is een verzameling van religieuze stromingen die ontstond in de 1ste eeuw voor Christus en die zich fel ontwikkelde tot in de 6de eeuw. In de 11de eeuw kwam er een opleving, van deze beweging, in West-Europa en verdween in het begin van de 14de eeuw. De wortels van deze beweging voert...

Armand De Roose Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/06/2009 - 11:00 tot 13:00
Verdrijving van katharen uit de Zuid-Franse stad Carcassonne
De Katharen - fictie en realiteit

Er werd in het verleden reeds veel geschreven over deze beweging die zich manifesteerde in West-Europa vanaf de 11de tot de 14de eeuw. Veel berust ook op veronderstellingen en zo zijn er in de literatuur vele misverstanden ingeslopen die niet kunnen bevestigd worden.

Het eerste deel van...

Armand De Roose Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
03/05/2009 - 11:00 tot 13:00
Sprookjesboek
Theosofie en literatuur

In de reeks “Theosofie en Kunst” gaan we tijdens de zondagochtendvoordracht voor de maand mei ons kunstzinnig en theosofisch heil zoeken in de literatuur die één van de vele kunstvormen is.

Hoe kunst omschrijven? Uiteraard zijn er, zoals wel vaker het geval is, even zovele...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/04/2009 - 11:00 tot 13:00
Jainisme logo
Jainisme

India is de bakermat van drie oeroude religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Deze religies zijn alle drie gebaseerd op het geloof in de wedergeboorte. Na je dood wordt je geest herboren in een ander lichaam en de kwaliteit van je leven wordt bepaald door je daden in vorige...

Chris De Lauwer Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/03/2009 - 11:00 tot 13:00
7-voudigheid
De mens en zijn lichamen

Theosofie geeft ons een belangwekkend 'model' van wat de mens is: een stroom van bewustzijn. In een schema ('ei-schema' genaamd) wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de mens in zeven verschillende lichamen/beginselen:

“Het verdelen van de samenstelling van de mens in...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/02/2009 - 11:00 tot 13:00
Utriusque Cosmi, Robert Fludd
Een kabbalistisch Universum

“Gods plaats is de wereld, maar de wereld is niet Gods plaats.”

Met dit kabbalistische gezegde wordt bedoeld dat God in de wereld aanwezig is maar er tegelijk ook buiten staat. Een immanente God is een innerlijke drijvende kracht die de ganse Schepping doordringt. Maar zoals...

Guido Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/01/2009 - 11:00 tot 13:00
Stervensbegeleiding
Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding…. een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie. Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij?

Laat ons eens even dieper ingaan op...

Mieke Van der Cruysse
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/12/2008 - 11:00 tot 13:00
Maskers
Joodse humor

Wat is humor? Wat doet mensen lachen? Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Ludo Abicht, filosoof en publicist, schrijft: Een heel algemene...

Prof. Rab. A.J. Malinsky Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/11/2008 - 11:00 tot 13:00
Nãgãrjuna
Nãgãrjuna

Aan de Boeddha werd gevraagd wie, na zijn dood, zijn leringen zou voortzetten. De Boeddha voorspelde: In de Zuidelijke regio (in India), in het Land van de Palmen, zal een jongen geboren worden die de staat van ‘bestaan’ en ‘nietbestaan’ zal vernietigen. Nadat hij aan de wereld Mijn ‘...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/10/2008 - 11:00 tot 13:00
De 12 vormen van Surya
Vergelijkende Indo-Europese Mythologie

De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo- Europees (PIE). Dit werd een...

Dr. Koenraad Elst Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/09/2008 - 10:30 tot 16:30 Opendeur & Najaarsdag

De hele Milisstraat heeft een buurtfeest. Wij maken van de gelegenheid gebruik om beter kennis te maken en onszelf voor te stellen.

- Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/06/2008 - 11:00 tot 13:00
Orpheus
Orpheus en het Orphisme

De mythische dichter-zanger Orpheus heeft sinds de oudheid tot vandaag tastbare sporen nagelaten in de westerse literatuur, de plastische kunsten en de muziek. Het Orphisme daarentegen laat zich voor ons minder scherp aflijnen.

...
Hugo Cardon Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/05/2008 - 11:00 tot 13:00
L'ange des Splendeurs (Jean Delville)
Kunst en Theosofie

De globaal aanvaarde mening over kunst luidt: "Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie."

Een Theosofische benadering zegt: "Kunst is de extravertatie of extrapolatie in de vormenwereld van het aspect van schoonheid van het Goddelijke...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
06/04/2008 - 11:00 tot 13:00
Geluid kan genezen
Geluid en genezing

Vanaf de vroegste tijden hebben filosofen gewezen op de bijzondere invloed van muziek op sommige ziekten, vooral op zenuwziekten. Kircher beveelt muziek aan, omdat hijzelf de goede uitwerking ervan had ondervonden, en hij geeft een uitvoerige beschrijving van het instrument dat hij...

Jan De Smedt
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/03/2008 - 11:00 tot 13:00 De 2de Doelstelling van de Theosofische Vereniging (Adyar)

Het woord theosofie, dat in de naam van de vereniging staat, werd door de oprichters niet als zodanig gedefinieerd.

Theosofia is een woord, dat is samengesteld uit de twee Griekse woorden 'theos', dat god betekent en 'sophia', dat wijsheid betekent, zodat het de betekenis zou kunnen...

Jan Jelle Keppler
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
03/02/2008 - 11:00 tot 13:00
Groene Tara
Tara - Deel II

In het eerste gedeelte van de voordracht over Tara, in oktober 2007, zijn we ingegaan op de oorsprong van de godin Tara, haar aanwezigheid in een aantal culturen en haar intrede in het Tibetaans Boeddhisme en de verschillende mythes waarmee die intrede...

Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
06/01/2008 - 11:00 tot 13:00
Kabbalistische Levensboom
Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de Ziel

Er zijn vele Werelden waar zij doorheen draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen hier niets van”.

Zo spreekt de Zohar over transmigratie. In de Joodse overlevering is het concept van...

Guido Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/12/2007 - 11:00 tot 13:00 Humanisme

In hoeverre het humanisme een alternatief, een concurrent, een pendant of een aanvulling van godsdienst wil zijn, werd in verschillende tijden verschillend ervaren. Feit is dat het westerse humanisme ontstond en tot ontwikkeling is gekomen in een dominant christelijke omgeving en dat het daaraan...

Frank Stappaerts Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/11/2007 - 11:00 tot 13:00 Judaïsme

I. De Bijbel.

De joodse godsdienst berust op een geheel van teksten, bestaande uit de bijbel - Tenach - (bij anderen - “het Oude Testament”), en de verschillende officiële commentaren op de Bijbel.

De hebreeuwse bijbel wordt in drie delen verdeeld:

  1. De Torah
  2. ...
Prof. Rab. A.J. Malinsky Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/10/2007 - 11:00 tot 13:00
Witte Tara
Tara Deel I

Wie zich een beetje wil verdiepen in het Boeddhisme, meer bepaald het Tibetaans Boeddhisme, komt zeer snel in contact met een omvangrijk godenstelsel. We vinden hier goden uit het Hindoeïsme, het Hinayana, Mahayana en Tantrayana boeddhisme en ook goden uit de Bon religie en het volksgeloof....

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
10/06/2007 - 11:00 tot 13:00
De Kabaa in Mekka
De Islam

De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en...

Mohammed Ben Siamar Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
08/04/2007 - 11:00 tot 13:00
Jong geleerd is oud gedaan
Spiritualiteit en muziek

Muziek wordt al van oudsher gebruikt om bepaalde gevoelens en gemoedsstemmingen bij de mens te beïnvloeden. Ook de fysieke werking op de andere Rijken (mineralen, planten en dieren) is wetenschappelijk bewezen.

Met luistervoorbeelden uit de hele wereld en van alle tijden wordt...

Jan De Smedt
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
11/03/2007 - 11:00 tot 13:00
Gelugpa Monks
Gelugpa in Oost-Tibet - een ooggetuigenverslag

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalaï Lama aangewezen Panchen Lama...

Dagam Tsultrim Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
11/02/2007 - 11:00 tot 13:00
Bahá'í logo
Het Bahá’í-wereldgeloof

Eenheid, het centrale thema in deze religie, komt terug in één God (onkenbaar en onbereikbaar voor de mens), één religie (die steeds weer wordt hernieuwd wanneer de mensheid een nieuwe fase in gaat) en één mensheid (eenheid in verscheidenheid).

Bert Kersten, onder andere hoogleraar...

Bert Kersten Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
14/01/2007 - 11:00 tot 13:00
Karma: wet van Oorzaak en Gevolg
De wet van Karma

Binnen de leringen van de Esoterische Filosofie wordt de Wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg, als de ultieme wet beschouwd, die de bron is waar alle andere wetten uit voortkomen. Gesteld wordt dat het een ongeziene en onbekende wet is die wijs, intelligent en onpersoonlijk elk effect...

Ali Ritsema
Theosofische Vereniging Nederland
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
10/12/2006 - 11:00 tot 13:00
Margareta Porete?
Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples»

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Margareta Porete was een Franse mystica en werd rond 1250 geboren in Le Hainault bij Cambrai. Ze publiceerde haar werk «Le miroir des âmes simples» rond 1290.

Daarin stelde ze dat de contemplatieve liefde tot God voor de ziel geen...

Sofie Sweygers Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
12/11/2006 - 11:00 tot 13:00
Mandara statues
Het 'Reine Land' Boeddhisme

De Leer van de Boeddha biedt een diepgaand inzicht in de oorzaken van het lijden en de mogelijkheden tot opheffing ervan. Het is dit psychologische aspect dat grote aantrekkingskracht uitoefent op Westerlingen. Daarnaast heeft de Leer ook een diep religieus karakter. Door het ontwikkelen van de...

Martine Strubbe Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
08/10/2006 - 11:00 tot 13:00
Een apocrief manuscript
Apocriefe teksten in het vroege Christendom

Het zal weinigen opgevallen zijn dat de laatste jaren veel publicaties verschenen zijn die over apocriefe teksten gaan.

Wat zijn apocriefe teksten? Wie heeft ze geschreven? En wat was hun functie?

Algemeen wordt aangenomen dat het teksten zijn die geschreven werden vanaf het vroege...

Armand De Roose Milisstraat 22, 2018 Antwerpen