Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de Ziel

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Kabbalistische Levensboom
Details
Datum en uur: 
zondag, 6 januari, 2008 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Guido Hoste
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Er zijn vele Werelden waar zij doorheen draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen hier niets van”.

Zo spreekt de Zohar over transmigratie. In de Joodse overlevering is het concept van reïncarnatie of ‘transmigratie van de Ziel’ bekend onder de Hebreeuwse naam “Gilgul Neshamot”. Gilgul betekent Cyclus of Wiel (meervoud: Gilgulim). Neshamot is een meervoudsvorm en betekent Zielen. Letterlijk vertaald wordt dit dus “Zielencyclus”. “Sha’ar ha Gilgulim” (Poort van Reïncarnaties) is het bekendste kabbalistische werk over de ‘transmigratie van de Ziel’ en is gebaseerd op de Zohar. Dit werk wordt toegeschreven aan Isaac Luria en is te boek gesteld door zijn vooraanstaande discipel Rabbi Chaim Vital en diens zoon Rabbi Shmuel Vital.

De “Gilgulim” (Wielen van transmigratie) wentelen de Ziel van de ene incarnatie naar de andere. Door bewustwor-ding en Zelfrealisatie kan het individu zich bevrijden uit deze cyclus. Dit bewustwordingsproces wordt versneld of afgeremd door de algemene werking van de Voorzienigheid en de individuele werking van vrije wil. De eerste boeken van de Bijbel, Genesis en Exodus, verwijzen al op allegorische wijze naar dit proces. Bij de afdaling uit het ‘land van Kanaän’ (lagere delen van de Geest) wordt de ‘nefesh’ (ziele-essentie) omhuld met een lichaam van vlees en bloed. In deze gevangenschap doet het individu tijdens het leven ervaring op in de natuurlijke wereld, totdat het zoeken naar een uitweg (Exodus) begint om ‘het beloofde land’ (zuivere staat van bewustzijn) terug te vinden.