Gebruikerslogin

Welkom

Beste Bezoeker,

Van harte welkom op de webstek van Loge Witte Lotus, een van de jongere loges van de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

Theosofie is van alle tijden, de principes die zij verwoordt zijn van toepassing op al wat leeft, ook al is al wat leeft zich daar niet ten volle van bewust. Zo staat de mens nog maar aan het begin van de ontdekking dat alles met alles verweven en verbonden is, ieder element met ieder ander element, telkens op een unieke manier. De gevolgen van die kennis strekken ver…

De mens werd reeds herhaaldelijk geïnformeerd over de universele wetten die de gang van zaken in de wereld en het universum beheersen. In onze huidige tijd kan iedere zoeker naar waarheid die interesse heeft zich hierin verdiepen via een veelheid aan publicaties, denkbeelden, voorstellingen enz… De Theosofische Vereniging is één zo’n bron. Theosofie biedt velen een houvast om de eigen zoektocht naar waarheid aan te vatten en vol te houden in dit tijdelijk en woelig bestaan.

Bij deze studie dienen vrijheid van mening en zin voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens en de planeet centraal te staan. Zijn beide in evenwicht, dan kan het resultaat alleen maar harmonieus zijn. De huidige stand van zaken in de wereld duidt ogenschijnlijk in de richting van onevenwicht, de grote uitdaging van de mensheid vandaag om samen een nieuwe balans te vinden.

Wij hopen dat de informatie die u zult terugvinden op deze website u verder kan helpen in uw zoektocht naar waarheid: waar theosofie voor staat, onze en andere theosofische organisaties in de wereldtheosofische publicaties in het Nederlands en andere talen, of om contact met ons op te nemen.

Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op onze maandelijkse openbare voordracht die in Antwerpen wordt georganiseerd van september tot juni.

Hieronder vindt u de activiteiten van onze loge voor deze maand, beschouw het als een stille wenk…

Graag tot ziens.

Het Logecomité

Activiteiten van onze loges, takken & studiegroepen

Hier ziet u onze activiteiten, onderaan staat alles in één kalender.

Loge Witte Lotus

09/06/2016 - 20:00
Ethica: Aan de voeten van de Meester - Alcyone
Bijeenkomst door Christian Vandekerkhove
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/06/2016 - 11:00
De Zeven Juwelen van Wijsheid
Voordracht door Erwin Bomas
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/06/2016 - 20:00
Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie
Bijeenkomst door Nog te bepalen
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
26/05/2016 - 20:00
Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus
Bijeenkomst door Bestuur van de loge
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
19/05/2016 - 20:00
Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie
Bijeenkomst door Nog te bepalen
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
12/05/2016 - 20:00
Ethica: Aan de voeten van de Meester - Alcyone
Bijeenkomst door Christian Vandekerkhove
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Loges in Brussel of Nationaal

04/06/2016 - 15:00
Le Pluralisme Hylique
Voordracht door Christian Vandekerkhove
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
08/05/2016 - 15:00
Witte Lotusdag - Journée Lotus Blanc
Voordracht door Bestuur van de Belgische Sectie
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
16/04/2016 - 15:00
Réflexion sur la conversion d'Annie Besant à la Théosophie
Voordracht door Muriel Pécastaing-Boissière
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
13/04/2016 - 20:00
Cosmogenesis and Mythologcal Thinking - part II
Bijeenkomst door Sabine Van Osta
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
11/04/2016 - 18:30
Les Yogas-Sutras de Patanjali
Bijeenkomst door Nog te bepalen
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
11/04/2016 - 16:30
La Doctrine Secrète e H.P. Blavatsky
Bijeenkomst door Nog te bepalen
Geuzenplein 8, 1000 Brussel

Loge Antwerpen

15/05/2016 - 11:00
Wereldmeditatie
Voordracht door Sabine Van Osta
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
21/02/2016 - 11:00
Het geheim van het Taoïsme
Voordracht door Marcel Vyt
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
17/01/2016 - 11:00
Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society
Voordracht door Sabine Van Osta
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/12/2015 - 11:00
Het Evangelie van de Waarheid
Voordracht door Eddy Doms
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
15/11/2015 - 11:00
Een stukje geschiedenis van de Antwerpse Theosofische Loges: Loge Antwerpen en haar zusterloges
Voordracht door Christian Vandekerkhove
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
18/10/2015 - 11:00
De Theosofische Orde van Dienst
Voordracht door Helmut Vandersmissen
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Europees hoofdkwartier Naarden

23/08/2015 (Hele dag)
Dutch day 2015
Bijeenkomst door Tim Boyd
ITC Naarden
10/08/2014 - 10:00
Meet & greet Tim Boyd
Voordracht door Nog te bepalen
ITC Naarden
17/06/2011 - 07:30
Seminar met Ravi Ravindra over de Yoga Sutras
Voordracht door Ravi Ravindra, PhD
ITC Naarden
19/03/2011 - 10:30
100 jaar "Aan de voeten van de Meester"
Voordracht door Christian Vandekerkhove
ITC Naarden

Kalender legenda

ItemSleutel
Theosophical Society Adyar (International Head Quarters)
 
Europese Federatie van Theosofische Verenigingen
 
Theosofische Vereniging Nederland
 
Belgische Vereniging voor Theosofie
 
Loge Witte Lotus
 
Bestuur Loge Witte Lotus
 
Loge Antwerpen
 
Theosofische Studiecentrum Open Paradigma
 
Tak Vrede
 
Loge in Brussel
 
Geünieerde Loge van Theosofen