Loge Antwerpen

Theosofie, inspiratiebron voor het dagelijks leven

Kan theosofie een andere kijk geven op het leven van elke dag?

Hoe kunnen we theosofie meer bekendheid geven aan een grotere groep mensen?

Dit vernemen we tijdens deze voordracht.

Iedereen van harte welkom!

Wereldmeditatie

Informatie en enkele praktische oefeningen.

Meteen na de voordracht zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Loge Antwerpen plaatsvinden.

Het geheim van het Taoïsme

details volgen later

Inkom: leden € 2 - niet-leden: € 7

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

Zoals gebruikelijk wordt de jaarlijkse Internationale Conventie van de Theosophical Society gehouden an het eind van elk jaar. Gezien onlangs begonnen werd met de noodzakelijke renovatiewerken aan de gebouwen, is een verslag en een beetje nieuws over dit prachtige domein, zeker interessant.

Iedereen van harte welkom!

Inkom: leden: € 2 - niet-leden: € 7

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

Zoals gebruikelijk vindt de jaarlijkse Conventie van de Theosophical Society plaats aan het einde van elk jaar. Gezien men onlangs is begonnen aan de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen, is een verslag en wat nieuws over dit prachtige domein zeker interessant.

Iedereen van harte welkom !!

Inkom: leden € 2 - niet-leden € 7

Het Evangelie van de Waarheid

De periode voor Kerst is de ideale tijd van het jaar om even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en stil te staan bij dat waar het in het leven werkelijk om gaat. De diepere innerlijke betekenis van kerst is meer dan de geboorte van Jezus. Kerst is ook de geboorte van het Licht in het hart van de mens.

Een stukje geschiedenis van de Antwerpse Theosofische Loges: Loge Antwerpen en haar zusterloges

Vaak wordt of is men lid van een vereniging zonder zich te bekommeren over de achtergrond, de geschiedenis van die vereniging. Toch is het soms wel nuttig en interessant om dat stukje vereniging ook even in het daglicht te plaatsen.

Christian Vandekerkhove zal ons tijdens deze voordracht toelichting geven over de rijke geschiedenis van de Antwerpse Theosofische Loges.

Iedereen van harte welkom! 

De Theosofische Orde van Dienst

De Theosofische Orde van Dienst is een internationale organisatie die verbonden is met de Theosofische Vereniging. De heer Helmut Vandersmissen, verantwoordelijke voor de afdeling in België komt spreken over de belangrijkste aspecten van deze organisatie. Hij zal ons spreken over het werk van de vele vrijwilligers overal in de wereld, die heel gevarieerde activiteiten ontplooien zoals bv. De scholen, de organisatie van hulp aan kinderen in moeilijkheden, dierenbescherming, enz.

De diepe wijsheid van de Zwarte Madonna's

Binnen de religieuze beeldende kunst en de Mariaverering is de zwarte Madonna een afbeelding of een beeld van een Madonna waarvan het gezicht zwart is doordat het in die kleur geschilderd is of doordat er zwart materiaal voor het beeld werd gebruikt.
Tijdens de voordracht krijgen we een uitgebreide en duidelijke uitleg over de diepe wijsheid die schuil gaat achter deze Madonna's.
Iedereen van harte welkom !

Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm

Een verdieping, deel twee als je wil, van de voordracht van Yves op 04/12/2011.

In dit tweede deel, dat natuurlijk ook bijgewoond kan worden door mensen die het eerste deel misten, zal het voornamelijk gaan over het esoterische aspect van de vrijmetselarij, vrijmetselarij achter de verschijningsvorm als het ware. 

Laat ik me nader verklaren: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Antwerpen