Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Vrijmetselarij - W. Kirk MacNulty P 52 - isbn 9789069637358
Details
Datum en uur: 
zondag, 7 april, 2013 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Yves Vandeberg
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Een verdieping, deel twee als je wil, van de voordracht van Yves op 04/12/2011.

In dit tweede deel, dat natuurlijk ook bijgewoond kan worden door mensen die het eerste deel misten, zal het voornamelijk gaan over het esoterische aspect van de vrijmetselarij, vrijmetselarij achter de verschijningsvorm als het ware. 

Laat ik me nader verklaren: 

In het eerste deel ging het voornamelijk over het historisch, cultureel aspect van de vrijmetselarij. De belofte die ik toen deed dat vooral het esoterisch – theosofische aspect aan bod zou komen, heb ik toen ten dele ingelost. Die belofte wil ik nu wel gestand houden, want wij leiden de vrijmetselarij in de eerste plaats af als een voortrekking van de oude mysteriën. De vrijmetselarij is daar een rudimentaire afspiegeling van, dat wel. De consequenties daarvan zijn: geloof in God, de onsterfelijkheid van de ziel, leven na de dood en reïncarnatie, al besef ik dat dat voor veel vrijmetselaars moeilijk ligt. 

De ritus in de vrijmetselarij die dat het beste belichaamt, is de Engelse ritus, vermengd met theosofische elementen,de zogenaamde Dharma-Working, met dank aan Annie Besant en Charles Webster Leadbeater. 

Waar ik het in de lezing vooral over zal hebben, is hoe dat concreet vertaald wordt – die oude mysteriën – in de hedendaagse loges m.a.w. wat zijn loges, hoe werken ze, wat zijn maçonnieke inwijdingen en wat is hun doel. 

Mijn hypothese is dat de loges van de Engelse ritus, de kleine of lagere mysteriën belichamen, waarin de kandidaten voorbereid worden op de hogere mysteriën, die in de Groot-Loge Omhoog plaatshebben, m.a.w. die lagere mysteriën zijn hologrammen of projecties van de hogere mysteriën. 

In de vrijmetselarij is alles virtueel en prefiguratief, laat dat duidelijk zijn. Zoals eerder gezegd, vinden de echte inwijdingen dus plaats op een ander plan. De vrijmetselarij toont de weg, reikt werktuigen aan, maar op zichzelf komt het aan. 

Maar wat is het maçonnieke geheim, hoor ik u al vragen? Op gevaar af dat u niet meer naar mijn lezing komt, wil ik het u toch verklappen: 

het geheim dat bent uzelf!Boek: Freemasonry and its ancient Mystic Rites Isbn: 9780517 202678