Theosophical Society Adyar (International Head Quarters)

Een Leven in een Leven

De 146ste Internationale Conventie van de Theosophical Society heeft als thema:

Living in the Now: - Challenges of the Inner Life

Leven in het Nu:- Uitdagingen voor het Innerlijk Leven

Deze Internationale Conventie zal ook dit jaar geheel virtueel doorgaan en gezien het niet voor iedereen eenvoudig is om deel te nemen, wordt traditiegetrouw een lezing georganiseerd in de Loges.

Dit jaar werd gekozen voor de lezing van Tim Boyd, met als onderwerp: Een Leven in een Leven.

Nederlandse vertaling werd voorzien.

Bijeenkomst in Naarden, Nederland

Bezoek van Tim Boyd aan de verenigingen in Europa in het Internationaal Theosofische Centrum in Naarden, Nederland. 

Om 12.30 uur worden de leden verwacht op het prachtige domein van het ITC in Naarden, Nederland

Programm EUROPE DAY:

13:00 uur   Inhuldiging buste van H.P.B. door Tim Boyd

13.30 uur   Inleiding door Tim Boud: The TS from present to future

14.30 uur   Thepauze

15.00 uur   Dialoog met TS leden en Tim Boyd

16.00 uu   Vraag en Antwoord

17.00 uur   afsluiting

Vergeet niet een lunchpakket mee te nemen.

Réflexion sur la conversion d'Annie Besant à la Théosophie

Annie Besant (1847-1933) est une conférencière, féministe, libre-penseuse, socialiste et théosophe, qui prit part à la lutte ouvrière avant de diriger la Société Théosophique, puis de lutter pour l’indépendance de l’Inde. 

Dutch day 2015

Net als vorig jaar krijgen we ook in 2015 de gelegenheid om onze Internationale President van de Theosophical Society, de heer Tim Boyd, te ontmoeten. Ook dit jaar bezoekt hij het Internationaal Centrum in Naarden.

Meer gegevens volgen later. Gelieve onze Facebookpagina regelmatig te raadplegen. Meer informatie kan u ook verkrijgen op GSM 0486 631 997 of 0476 879968 

Theosophy in daily life

De voordrachten zijn in het Engels - vertaling wordt voorzien.

Dr. Chittaranjan Satapathy is lid van de Theosophical Society sinds 1983. Momenteel bekleedt hij de functie van Internationaal Vice-president. Met zijn echtgenote verblijft hij sinds 4 jaar op de Adyar Campus en helpt er bij het werk op de Internationale hoofdzetel.

Theosophy and Krishnamurti

Deze voordracht heeft Engels als voertaal.

Dr. Chittaranjan Satapathy is lid van de Theosophical Society sinds 1983. Momenteel bekleedt hij de functie van Internationaal Vice-president. Met zijn echtgenote verblijft hij sinds 4 jaar op de Adyar Campus en helpt er bij het werk op de Internationale hoofdzetel.

Tijdens zijn tournee door Europa, bezoekt hij ook Brussel, waar hij voordrachten zal geven op de Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw Geuzenplein 8 1000 Brussel

The Theosophical Order of Service

Loge Witte Lotus op locatie

Op donderdag 7 mei 2015 zal een voordracht gegeven worden door mevr. Nancy Secrest - Internationaal Secretaris van de Theosophical Order of Service (TOS).

Deze bijeenkomst gaat door in de gebouwen van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Iedereen van harte welkom!

Meet & greet Tim Boyd

kijk op de website van ITC Naarden.

The Theosophical Order of Service

Op donderdag 7 mei 2015 geeft mevr. Nancy secrest - Internationaal Secretaris - een voordracht over de Theosophical Order of Service (TOS).

Iedereen van harte welkom in het gebouw van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Parkeergelegenheid in de omgeving.

Loge Witte Lotus op locatie

Op donderdag 7 mei 2015 zal er geen studieavond doorgaan in de lokalen in Antwerpen.

Die avond zal Mevrouw Nancy Secrest - Internationaal Secretaris - een lezing geven over de 'Theosophical Order of Service', beter bekend als de 'TOS'.

Loge Witte Lotus wil alvast iedereen uitnodigen om naar Brussel te komen, te genieten van deze voordracht en voor wie het Gebouw van de Belgische Theosofische Vereniging vzw nog niet kent, zal er ook even tijd zijn voor een rondleiding. Adres: Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Er is parkeergelegendheid in de omgeving.

Abonneren op RSS - Theosophical Society Adyar (International Head Quarters)