Dutch day 2015

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
23/08/2015 - 00:00
Plaats: 
Moderator: 
Tim Boyd

Net als vorig jaar krijgen we ook in 2015 de gelegenheid om onze Internationale President van de Theosophical Society, de heer Tim Boyd, te ontmoeten. Ook dit jaar bezoekt hij het Internationaal Centrum in Naarden.

Meer gegevens volgen later. Gelieve onze Facebookpagina regelmatig te raadplegen. Meer informatie kan u ook verkrijgen op GSM 0486 631 997 of 0476 879968