Gelugpa in Oost-Tibet - een ooggetuigenverslag

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Gelugpa Monks
Details
Datum en uur: 
zondag, 11 maart, 2007 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Dagam Tsultrim
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalaï Lama aangewezen Panchen Lama1.

Ook de Dalaï Lama, het sedert het jaar 1959 in ballingschap levende staatshoofd van Tibet, is traditioneel lid van de Gelugpa orde. De derde belangrijkste persoon van de orde is de abt van het Ganden klooster in het noord-oosten van Tibet, die de formele leiding ervan voert. De naam van de orde is afgeleid van het Tibetaanse woord “dGa'-ldan” en dit is de naam van dat klooster.

Het Boeddhisme kwam zo rond de vijfde en zesde eeuw na Chr. langzaamaan naar Tibet, 1200 jaar nadat de Leer door De Boeddha in India was verkondigd in het daar reeds eeuwen lang bestaande hindoeïsme van de Brahmanen. In Tibet heerste het animisme van de zogenaamde Böhn religie, waarin een groot aantal boosaardige duivels vereerd werden. Tegen het eind van de tweede eeuw voor Christus waren de kleine koninkrijken in de streek ten zuiden van Lhasa tot een grotere politieke eenheid uitgegroeid. Rond de zesde eeuw na Chr. kwamen Tibetaanse krijgers regelmatig van hun plundertochten in India terug en omstreeks die tijd startte de machtige 33ste Tibetaanse Koning Songtsen Gampo met de bouw van zijn enorme paleis op dezelfde plaats in Lhasa, waar nu de Potala staat.

  • 1. U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom for 2006 - China (includes Hong Kong, Macau, and Tibet); Date: 15 Sep 2006 US Department of State Religious Freedom Reports.