Judaïsme

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 november, 2007 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Prof. Rab. A.J. Malinsky
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

I. De Bijbel.

De joodse godsdienst berust op een geheel van teksten, bestaande uit de bijbel - Tenach - (bij anderen - “het Oude Testament”), en de verschillende officiële commentaren op de Bijbel.

De hebreeuwse bijbel wordt in drie delen verdeeld:

  1. De Torah
  2. De profetenboeken
  3. De heilige geschriften

II. De Talmoed.

De Talmoed d.i. Onderricht of studie, is het fundamentele wetboek van het jodendom. Het vervolledigt de bijbel en bevat de Misjna en de Gemara.

De geloofsprincipes. (volgens Maïmonides)

  • God is één, schepper en beheerder van alles wat bestaat.
  • Er is hier geen sprake van een drievuldigheid... God is zuiver geest, eeuwig en onveranderlijk, en bijgevolg, kan hij niet onder een lichamelijke vorm worden voorgesteld (anders dan in het christendom).
  • De menselijke ziel is onsterfelijk en op het ogenblik, dat God beslissen zal, zullen de doden heropstaan.

Prof. Rab. A.J. Malinsky is docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Wilrijk.