Loge Witte Lotus

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

Iedere eerste donderdag van de maand neemt Christian Vandekerkhove ons mee op reis in de geschiedenis van onze eigen vereniging, en dit sinds haar begintijd en oprichting in 1875.

Komen onder andere aan bod:

  • De oprichting van de Theosofische Vereniging in New York in 1875
  • De oprichting van de eerste loges in België
  • Het wedervaren van de vereniging en haar leiders en leden

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Theosofische litteratuur: Zanoni

Sir Edward Bulwer-Lytton (Londen, 25 mei 1803 - Torquay, 18 januari 1873) was een Brits schrijver, criticus en politicus.

Hij correspondeerde met vele occultisten uit zijn tijd en had ook contacten met Eliphas Levi. Zijn boeken “Zanoni” en “The coming Race” zijn mooie voorbeelden van esoterische symboliek.

Bulwer-Lytton was lid van de Hermetic Order of the Golden Dawn en Imperator van de Societas Rosicruciana in Anglia.

Vertaalklas Ancient Wisdom

Iedere derde (en eventueel vijfde) donderdag van de maand wordt er stevig aan het werk gegaan in de vertaalklas.

Het boek “Ancient Wisdom” geschreven door onze voormalige Internationale Presidente (1906-1933) Dr. Annie Besant in 1898, werd voor het laatst in 19022, 19124, 19245 in het Nederlands vertaald. Inmiddels is deze vertaling alleen nog maar in het antiquariaat te verkrijgen in de oude Nederlandse spelling.

Ethische klassieker : Marcus Aurelius' meditaties

Uit de Wikipedia online encyclopedie

Iedere tweede donderdag van de maand lezen we samen uit het werk van Marcus Aurelius, keizer van Rome van 161 tot 180.

Τὰ εἰς ἑαυτόν (Grieks: Geschriften aan zichzelf) is een filosofisch werk van de Romeinse keizer Marcus Aurelius.

Ideeën voor de website

Hier kunnen ideeën voor de website vermeld, zoals op een prikbord.

Dat kan

  • door hieronder te klikken op "Reactie toevoegen" om een nieuw onderwerp aan te snijden.
  • door bij een andere reactie te klikken op "Beantwoorden".

Feedback gewenst!

Het Martinisme

Overgenomen uit het Witte Lotusblad, december 2013

De Indo-Europese beschaving: Wat, waar, wanneer?

Het Indo-Europees

Er is op zich niets bijzonders aan de Indo-Europeeërs, behalve dat ze als taalgroep de helft van de wereldbevolking uitmaken en dat hun talen sinds tweehonderd jaar het voorwerp uitmaken van grondige studie, zodat een zeer volledig beeld van deze taalfamilie ontwikkeld is. Hun wereldbeeld is interessant, maar dat is dat van andere gemeenschappen ook, en allemaal behoren ze tot één stamboom. Het ongewoon belang van het Indo-Europees ligt vooral op politieke vlak, in de moderne geschiedenis van zowel Europa als Iran en India.

Het pad van de spirituele groei

In de theosofische leer zijn de begrippen "Pad" en "spirituele groei" even fundamenteel als begrippen zoals bijv. het Ene Leven, Karma, Reïncarnatie, Cycliciteit of het Goddelijk Plan. Meer nog, ze vormen de kern van en een basis tot inzicht in het hele menselijke verhaal. Beide begrippen staan in rechtstreeks verband met de rol, het doel en de plaats die de mens volgens de meeste wijsheidsstelsels toebedeeld krijgt zowel op universele als op planetaire schaal. Juist dat heeft een handjevol mensen altijd al geïnteresseerd, reeds van in wat wij de Oudheid noemen: waar komen we vandaan?

Grondbeginselen der theosofie - C. Jinarajadasa

isbn (Engels): 978-1564595355 (1921), gepubliceerd in 1995 door Kessinger Publishing.

Hij was de vierde internationale president van de vereniging van 1946 tot 1953.

Dit werk is on-line te raadplegen op http://users.ez2.net/nick29/theosophy/fp-index.htm.

Sabine Van Osta is lid van onze loge.

Jubileum 50 jaar Stichting Proklos video

Sedert 1958 werd bij koninklijk besluit de Stichting Proklos gevolmachtigd om binnen de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden de leerstoel te beheren in de “Metafysica in de geest van de Theosofie”.

In mei 2008 werd de 50ste verjaardag van Proklos gevierd met een zeer interessant symposium in Leiden met als thema: Omnipresent Mind.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus