Alle religies zullen samensmelten in één enkele: die van de naastenliefde.

De wonderen van Meester Philippe, isbn 978-90-77135-19-8