Quotes

167

The first necessity for obtaining self-knowledge is to become profoundly conscious of ignorance; to feel with every fiber of the heart that one is ceaselessly self-deceived. The second requisite is the still deeper conviction that such knowledge - such intuitive and certain knowledge - can be obtained by effort. The third and most important is an indomitable determination to obtain and face that knowledge. Self-knowledge of this kind is unattainable by what men usually call "self-analysis." It is not reached by reasoning or any brain process; for it is the awakening to consciousness of the Divine nature of man. To obtain this knowledge is a greater achievement than to command the elements or to know the future.

Collected Writings VIII, p. 108 (authorship uncertain, presumably H.P. Blavatsky)

73

Alle religies zullen samensmelten in één enkele: die van de naastenliefde.

De wonderen van Meester Philippe, isbn 978-90-77135-19-8

61

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden in praktijk brengen is de tweede.

De stem van de stilte, De twee paden, isbn 90-70328-54-2

28

De ziel is het leven van de geest, het brood van de geest, en ze is een goddelijke vonk ; we moeten ze laten groeien. Ze moet een zon worden in ons. Onze ziel groeit wanneer we vooruitgang maken in het goede.

De wonderen van Meester Philippe, isbn 978-90-77135-19-8

194

Een vredige geest is het grootste cadeau dat je aan de wereld kan geven.

193

Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant.

Laat je bewustzijn erop rusten.

Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN.

Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.

De stilte spreekt, isbn 9020283197

191

 Hoe rijk we ook zijn, zolang we geen mededogen hebben, leven we zelf werkelijk in volledige armoede….

192

Het oog is vergankelijk en niet-duurzaam, evenals het oor en de neus; en ook de tong, het lichaam en de geest.

Van nature zijn zij onderhevig aan het lijden, zelfloos, leeg en hol, zij zijn als het gras of een muur, niet-onafhankelijk.

Buddha

Lalitavistara Soetra, Boeddha, Dharma & Sangha p56, isbn 90-737728-11-8

190

Niet alle mensen kunnen occultist zijn, maar wel kunnen ze allemaal theosoof zijn. Velen, die nooit van de Society hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; want het wezen van de theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelijke met het menselijke in de mens, het aanpassen van zijn aspiraties aan zijn goddelijke eigenschappen en hun heerschappij over de aardse of dierlijke hartstochten in hem. Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of zelfzucht, menslievendheid, een goede gezindheid jegens alle wezens en volkomen rechtvaardigheid tegenover anderen zowel als zichzelf, zijnde voornaamste kenmerken daarvan. Hij die theosofie onderwijst, predikt het evangelie van de welwillendheid; en het omgekeerde is ook waar – hij die het evangelie van de welwillendheid predikt, onderwijst theosofie.

Amerikaanse Conventies 1888-1891 - p 18-9

189

Zoals een massale rots niet wordt bewogen door de wind, zo blijven de wijzen onbewogen onder blaam of lof.

Buddha

Dhammapada, VI De Wijze, p35, isbn 90-70328-09-7

Pagina's

Abonneren op RSS - Famous and not so famous quotes