Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden in praktijk brengen is de tweede.

De stem van de stilte, De twee paden, isbn 90-70328-54-2