Loge Witte Lotus

Opgelet: Winterverlet!

Wegens het winterweer gaat de vergadering niet door vanavond.

Tot volgende week!

Milarepa

Milarepa vertelt het intrigerende verhaal van de man die ooit Tibets grootste spirituele leraar zou worden.

Op jonge leeftijd verliest Milarepa zijn vader, waarna zijn oom en tante het familiefortuin afpakken.

Teleurgesteld en woedend leert hij zwarte magie om zich te wreken. Als hij zich realiseert dat zijn acties dood en verderf voor zijn eigen familie brengen, komt hij tot inzicht.

Loge Witte Lotus op locatie

Op donderdag 7 mei 2015 zal er geen studieavond doorgaan in de lokalen in Antwerpen.

Die avond zal Mevrouw Nancy Secrest - Internationaal Secretaris - een lezing geven over de 'Theosophical Order of Service', beter bekend als de 'TOS'.

Loge Witte Lotus wil alvast iedereen uitnodigen om naar Brussel te komen, te genieten van deze voordracht en voor wie het Gebouw van de Belgische Theosofische Vereniging vzw nog niet kent, zal er ook even tijd zijn voor een rondleiding. Adres: Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Er is parkeergelegendheid in de omgeving.

Vrije Vergadering: Jubileum Stichting Proklos

DVD JUBILEUM CONFERENTIE  van de STICHTING PROKLOS met o.m. bijzondere lezing van Dr. Rupert Sheldrake

De Stichting Proklos beheert sinds 1958 de universitaire Leerstoel in de Metafysica in de geest van de theosofie. Deze leerstoel maakt deel uit van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. De hoogleraren waren achtereenvolgens prof. dr. J.J. Poortman, prof. dr J.H. Dubbink, prof. dr. W.H. van Vledder en van 2003 tot op heden prof. dr. Hans Gerding.

Toegepaste Theosofie - Esoterie

Deze periode vol van turbulentie en verandering, zowel individueel, als in groepen, landen en planetair vraagt om omkadering, inzicht, verduidelijking. Mis deze unieke kansen niet en voel u dan ook meer dan van harte welkom elke 4de donderdag van de maand.

U wordt uitgenodigd om vanaf half september tot eind november 2012 mee te reizen door het ontluikende, bewustzijnsverruimende landschap van Alice A. Bailey en Helena Roerich, vertegenwoordigers van de Raya en de Agni Yoga.

Algemene Ledenvergadering 2011

Het bestuur van Loge Witte Lotus, nodigt je graag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Loge, die zal doorgaan in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen. De vergadering start om 20.00 uur precies en wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Toegepaste Theosofie: te bepalen

Bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden.

Onderwerp later te bepalen, kom dus terug kijken op de website… Aan bod kunnen komen:

  • Fysica, astrofysica, quantumfysica, scheikunde, wiskunde (de "exacte" wetenschappen)
  • Filosofie, psychologie, sociologie (de "sociale" wetenschappen)
  • Parapsychologie, parawetenschap (de wetenschappelijke kringen beschouwen dit meestal als "pseudo" wetenschappen, de Theosofie is echter niet afkerig van het bestuderen hiervan)

Vrije Vergadering: De lichamen van de mens - de wereld waarin hij leeft

De lichamen van de mens - de wereld waarin hij leeft.

Hoe vaak horen we niet spreken over chakra’s, astraal lichaam, etherisch dubbel en dergelijke. De esoterie beweert dat de mens verschillende lichamen heeft. De wetenschap maakt hier komaf mee door te stellen dat we enkel een fysiek lichaam hebben en tot dusver geen andere lichamen werden waargenomen. Overigens, als die andere lichamen bestaan, waaruit bestaan ze en waar zijn ze dan wel, dat we ze niet kunnen zien?

Toegepaste Theosofie: wereldmeditatie

De recente aardbeving en de tsunami in Japan, het gevecht om de macht in Libië, ongeregeldheden overal in de wereld, krijgen momenteel onze volle aandacht. We kunnen het niet ontkennen, de aarde is erg van streek.

Over de hele wereld worden initiatieven op touw gezet en materiële hulp wordt geboden aan de slachtoffers. Ook op spiritueel gebied worden oproepen gedaan tot het samen mediteren.

Hoe mooi kan het zijn, voor ieder van ons, om ook ons steentje te kunnen bijdragen.

Vrije Vergadering: de niet-roomse Katholieke Kerken

In ons vakantienummer van het Witte Lotusblad publiceerde Christian Vandekerkhove een diepgaand artikel hierover. Vanavond hebben we hierover een verhelderend gesprek. Het is niet de bedoeling hier een volledige inventaris te maken van de niet-roomse katholieke kerken, doch eerder de diversiteit ervan aan te tonen.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus