Loge Witte Lotus

Gnostiek als religieuze stroming

Gnostiek is een verzameling van religieuze stromingen die ontstond in de 1ste eeuw voor Christus en die zich fel ontwikkelde tot in de 6de eeuw. In de 11de eeuw kwam er een opleving, van deze beweging, in West-Europa en verdween in het begin van de 14de eeuw. De wortels van deze beweging voert ons terug tot de leer van Zarathoestra in Babylon. Door de invloed van de Grieken kwam de gnostiek, als religieuze beweging tot ontwikkeling.

De Katharen - fictie en realiteit

Er werd in het verleden reeds veel geschreven over deze beweging die zich manifesteerde in West-Europa vanaf de 11de tot de 14de eeuw. Veel berust ook op veronderstellingen en zo zijn er in de literatuur vele misverstanden ingeslopen die niet kunnen bevestigd worden.

Theosofie en literatuur

In de reeks “Theosofie en Kunst” gaan we tijdens de zondagochtendvoordracht voor de maand mei ons kunstzinnig en theosofisch heil zoeken in de literatuur die één van de vele kunstvormen is.

Jainisme

India is de bakermat van drie oeroude religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Deze religies zijn alle drie gebaseerd op het geloof in de wedergeboorte. Na je dood wordt je geest herboren in een ander lichaam en de kwaliteit van je leven wordt bepaald door je daden in vorige levens (karma). Men beschouwt dit als een natuurwet, er is geen god of rechter die oordeelt, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het hoogste doel is de verlossing (moksha), het ontsnappen uit de eeuwige kringloop van sterven en geboren worden.

De mens en zijn lichamen

Theosofie geeft ons een belangwekkend 'model' van wat de mens is: een stroom van bewustzijn. In een schema ('ei-schema' genaamd) wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de mens in zeven verschillende lichamen/beginselen:

Een kabbalistisch Universum

“Gods plaats is de wereld, maar de wereld is niet Gods plaats.”

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding…. een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie. Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij?

Joodse humor

Wat is humor? Wat doet mensen lachen? Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Nãgãrjuna

Aan de Boeddha werd gevraagd wie, na zijn dood, zijn leringen zou voortzetten. De Boeddha voorspelde: In de Zuidelijke regio (in India), in het Land van de Palmen, zal een jongen geboren worden die de staat van ‘bestaan’ en ‘nietbestaan’ zal vernietigen. Nadat hij aan de wereld Mijn ‘voertuig’ – het Grote voertuig - heeft verkondigd zal hij de kern vervolmaken en vertrekken naar het Land van Zegeningen.

Vergelijkende Indo-Europese Mythologie

De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo- Europees (PIE). Dit werd een zesduizend jaar geleden gesproken in een nog niet definitief bepaald stamland, de zogenaamde oerheimat, en heeft zich van daaruit verspreid.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus