Loge Witte Lotus

Griekse filosofie

Griekse filosofie wordt ook wel Antieke of Klassieke filosofie genoemd. Het is de filosofie van de klassieke Griekse, en enkele Romeinse, filosofen. Deze Griekse filosofie begint in de 6de eeuw v. C. en loopt door tot de 5de eeuw n. C.. Deze periode kan verdeeld worden in drie periodes:

Vrede

Vredevolle communicatie, bewuste intentie en Mindfulness, drie ingrediënten van het NU. Ik heb een boek gelezen met de titel 'Je kan zelf de wereld veranderen' van auteur Ervin Laszlo. Het spreekt me wel aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het eraan toe gaat in mijn leven en de wereld. Het hoofdstuk in het boek dat me het meest is nagebleven is dat rond vrede en vredespalen. In mijn gemeente heb ik hierover een schepen aangesproken en in Zemst hebben nu de 4 gemeentescholen ieder een zelf versierde vredespaal. Het kan snel gaan als je in het Nu leeft!

Toegepaste Theosofie: De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit

Volledig overgenomen uit het Witte Lotusblad, zomernummer 2013.

In het zomernummer van Het Witte Lotusblad verscheen een artikel van Claude Besmond, met als titel:

„De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit‟.

Gevolggevend aan de reacties en de vragen hierover, zullen we de komende maanden, tijdens de studieavond Toegepaste Theosofie dit artikel lezen en bespreken.

Iedereen is van harte welkom!

Wat is alchemie

Als je aan 10 willekeurig gekozen mensen op straat zou vragen wat Alchemie is, dan zullen er wellicht 9 antwoorden dat dat te maken heeft met het maken van goud uit onedele metalen. Eentje zal er misschien aan toevoegen dat het iets is dat van de Arabieren komt, zo getuigt toch het lidwoord al, net zoals in algebra, algoritme, alambik, enz.

Begeleiding van stervenden

In de Rooms-katholieke Kerk zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november), feestdagen waarop alle heiligen en alle overledenen worden herdacht. Een ideale periode om het even te hebben over de begeleiding van ongeneeslijk zieke mensen. Een niet zo eenvoudige taak die heel vaak door nietfamilieleden wordt ingevuld. Hoe staan wij hier in het westen tegenover stervensbegeleiding? Zijn er de laatste jaren veranderingen merkbaar in onze visie over leven en dood, en leven na de dood?

Toon Hermans schreef:

Gnostiek als religieuze stroming

Gnostiek is een verzameling van religieuze stromingen die ontstond in de 1ste eeuw voor Christus en die zich fel ontwikkelde tot in de 6de eeuw. In de 11de eeuw kwam er een opleving, van deze beweging, in West-Europa en verdween in het begin van de 14de eeuw. De wortels van deze beweging voert ons terug tot de leer van Zarathoestra in Babylon. Door de invloed van de Grieken kwam de gnostiek, als religieuze beweging tot ontwikkeling.

De Katharen - fictie en realiteit

Er werd in het verleden reeds veel geschreven over deze beweging die zich manifesteerde in West-Europa vanaf de 11de tot de 14de eeuw. Veel berust ook op veronderstellingen en zo zijn er in de literatuur vele misverstanden ingeslopen die niet kunnen bevestigd worden.

Theosofie en literatuur

In de reeks “Theosofie en Kunst” gaan we tijdens de zondagochtendvoordracht voor de maand mei ons kunstzinnig en theosofisch heil zoeken in de literatuur die één van de vele kunstvormen is.

Jainisme

India is de bakermat van drie oeroude religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Deze religies zijn alle drie gebaseerd op het geloof in de wedergeboorte. Na je dood wordt je geest herboren in een ander lichaam en de kwaliteit van je leven wordt bepaald door je daden in vorige levens (karma). Men beschouwt dit als een natuurwet, er is geen god of rechter die oordeelt, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het hoogste doel is de verlossing (moksha), het ontsnappen uit de eeuwige kringloop van sterven en geboren worden.

De mens en zijn lichamen

Theosofie geeft ons een belangwekkend 'model' van wat de mens is: een stroom van bewustzijn. In een schema ('ei-schema' genaamd) wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de mens in zeven verschillende lichamen/beginselen:

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus