Loge Witte Lotus

Plotinus

Uit de Wikipedia

Christelijke Theosofie

Wat is christelijke theosofie?

Om dat uit te leggen gaan we terug in de tijd, meer bepaald de zestiende en zeventiende eeuw , de tijd van Jacob Boehme (1575-1624). Boehme wordt gezien als diegene die aan de wieg stond van deze christelijke mystiek, meer bepaald een protestantse christelijke mystiek die met een gerust hart theosofie mag genoemd worden. Maar ook John Pordage (1608-1681) en Johann Georg Gichtel (1638-1710) komen we op deze reis doorheen de tijd tegen.

Theosofie: een manier van leven, denken, voelen en ervaren

De theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ze stelt zich tot doel alle mensen – gelovig of niet - in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper kunnen beleven. Wie niet gelovig is, zal zijn mens- en wereldbeeld kunnen verrijken met de theosofische filosofie.

Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord

Omdat vaak vele vragen onbeantwoord blijven, kan iedereen die avond zijn vragen stellen. Samen zoeken we dan naar wat de Theosofie hierover te vertellen heeft.

Aansluitend om 21:00 uur volgt de maandelijkse Genezingsmeditatie  van de Theosofische Orde van Dienst - enkel voor leden.

Thema-avond: Dat zijt gij

 

Deze avond lezen en bespreken we hoofdstuk 1 uit het boek “De eeuwige wijsheid” van Aldous Huxley.

Thema-avond: Dat zijt gij

Deze avond lezen en bespreken we hoofdstuk 1 uit het boek “De eeuwige wijsheid” van Aldous Huxley.

Geen bijeenkomst vanavond

Vanavond zijn we met verlof: geen bijeenkomst.

Tot volgende activiteit! cool

European Congress 2014 - Bridging Science and Spirituality

All information available at http://www.ts-efts.org/congress.html.

Online registration and booking information.

Come and join the European Theosophical family!

De Monade

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk veel minder ontwikkeld dan in de mens die bezig is volledig zelfbewust te worden. W e kunnen de monade beschouwen als het geestelijk Zelf van de mens.

Workshop: intuïtief en energetisch schilderen

Wat is er fijner dan even alles kunnen geven, alles loslaten en tot rust te komen.

Schilderstalent is niet noodzakelijk. Het wordt een moment om penseel of vingers te laten leiden vanuit het hart!

Wie interesse heeft, vragen we om zich nu al aan te willen melden. In een volgend nummer worden verdere details en bedrag voor kleine bijdrage medegedeeld.

Niet aarzelen..... Gewoon meedoen!

Janine Bogaerts is lid van onze loge.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus