Loge Witte Lotus

Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd

De Tao Teh Ting van Lao Tse en de Innerlijke Geschriften van Tswang Tse behoren tot de meest vertaalde en gelezen klassieke Taoïstische Meesterwerken. Dit komt omda deze filosofen een eenvoudige beeldentaal gebruiken, afkomstig uit eigen ervaring, om zo de harten van menig lezer te raken. Alhoewel zij dateren uit een tijd van ca vijfhonderd jaar voor Christus, zijn ze in het moderne China en zeker in onze westerse wereld nog steeds in populariteit aan het toenemen, ze geven ongedwongen vingerwijzingen voor transformatie, die tijdloos van toepassing is.

Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn

Wat is Theosofie? Wat is bewustzijn? Tijdens deze lezing krijgen we een haarfijne uitleg over hoe we, via theosofie, kunnen komen tot een hoger bewustzijn, tot het universeel bewustzijn.

Iedereen van harte welkom!

 
 

Wandeling met ecologisch tintje

Bij aanvang van het nieuwe werkingsjaar, op zondag 2 setember 2018, wordt een wandeling met ecologisch tintje in de Antwerpse buitenlucht voorzien.

De uitstap gaat naar Park Den Brandt, gekend voor het sprookjesachtig kasteel en de mooie tuin. Minder bekend is de zelfpluktuin, waar iedere bezoeker fruit kan plukken voor eigen gebruik.

Samenkomst aan de hoofdingang van het park: Beukenlaan 12 te 2020 Antwerpen om 14.00 uur.

Deelname: leden € 5 - niet-leden € 10.

Algemene vergadering 2018

Zoals elk jaar zal het Logecomité van Loge Witte Lotus een aantal van zijn bestuursmandaten hernieuwen tijdens de Algemene Vergadering, die zal doorgaan op donderdag 31 mei aanstaande om 20 uur.

Vrije vergadering

Vijfde donderdag, dus vrije vergadering

 
 
 

De Siva Sutra

De Siva-Sutra behoort tot de school van het Kashmir Saivisme. De filosofie hier is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Aandacht wordt gericht op de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid, verborgen in het hart van ieder mens, het uiteindelijke doel van iedere geestelijke inspanning en zelfdiscipline. Wat is de aard van deze Werkelijkheid en hoe kunnen we die realiseren. Wat is de aard van het werk dat die Grote Wezens verrichten die hierin geslaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid gevestigd zijn?

De Siva Sutra

De Shiva-Sutra behoort tot de school van het Kashmir Saivisme. De filosofie hier is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Aandacht wordt gericht op de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid, verborgen in het hart van ieder mens, het uiteindelijke doel van iedere geestelijke inspanning en zelfdiscipline. Wat is de aard van deze Werkelijkheid en hoe kunnen we die realiseren. Wat is de aard van het werk dat die Grote Wezens verrichten die hierin geslaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid gevestigd zijn?

Een weg tot zelfontdekking

Het boek van I.K. Taimni 'Een weg tot zelfontdekking' is een boek voor al wie de oude occulte leer over de aard van de mens wil begrijpen en het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Iedereen van harte welkom!     

 
 
 
 

Stupa's voor Vrede

Het Tibetaans Boeddhisme is niet meer weg te denken uit onze westerse maatschappij. Het is dan ook niet te verwonderen dat we hier religieuze en kunstvoorwerpen kunnen aantreffen. Een van deze religieuze objecten is de stupa. Wat is dit eigenlijk en wat is de diepere betekenis ervan? Tijdens deze lezing gaan we hier dieper op in.

Iedereen van harte welkom!

Workshop: stiltewandeling

Elk jaar in de maand mei staat er een workshop op het programma. Gezien het succes in 2017, lijkt een herhaling hier zeker op zijn plaats.

In mei 2018 gaan we dus, en dit in samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst, de natuur in voor een weldoende meditatieve wandeling.  Alle informatie over locatie, samenkomst, bijdrage ed. worden tijdig bekend gemaakt. Noteer alvast de datum in je agenda!

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus