Theosofische Orde van Dienst (TOS)

In 1908 richtte Annie Besant, toen internationale voorzitter van de Theosofische Vereniging, en zelf een activist met een groot sociaal geweten, de Theosofische Orde van Dienst (TOS) op. Vele leden van de Vereniging wilden diverse gebieden van dienstverlening voor de actieve bevordering van de Eerste Doelstelling van de Vereniging organiseren: ”Om een kern van het Universele Broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur te vormen”.

TOS biedt een kader aan waarin men praktische en humanitaire acties in een theosofische geest kan uitvoeren, en men hoeft daarvoor geen lid van de Vereniging te zijn.

Zie verder ook de internet links pagina voor internationale activiteiten.